landningsställ

 • jost landing gear

  jost landningsställ

  Du behöver inte skaka släpets ben längre

  För våra påhängsvagnförare är skakningar på benen en nödvändig färdighet, särskilt för vissa bytförare har benskakningar blivit vanligt. Men nu är de flesta släpvagnens vanliga mekaniska manövrering, om det är en tung bil kan helt enkelt inte skaka upp, i det här fallet lägger allsmäktiga konstruktörer hydrauliska ben till släpvagnen.

 • fuwa type landing gear

  landningsredskap av fuwa-typ

  Installation och användning av stödanordning (landningsutrustning) Installation av landningsben på semitrailer Innan installation, kontrollera om stödbenet överensstämmer med den tekniska prestandan och användningskraven. Krav: 1. Vänster och höger ben är vinkelräta mot det övre planet på ram. 2. Utgående axlar från vänster och höger stödben ska vara på samma axel. 3. Stödbenet måste installeras med horisontell dragstång, diagonal dragstång och längsgående diagonalt band ...
 • small landing gear

  litet landningsställ

  Felorsak och eliminering av landningsställ Smörjning av landningsutrustning Under monteringen av stödanordningen har tillräckligt generellt litiumfett tillsatts smörjdelen. För att förhindra att fettet går sönder efter långvarig användning, bibehålla god smörjning av stödanordningen och förlänga dess livslängd, är det nödvändigt att komplettera fettet till varje del regelbundet. 1. det inre benet med oljelagringstank, skruvstång och mutter är självsmörjande och underhåll ...